Επεμβάσεις Εγκεφάλου | Νευροχειρουργός Θωμαΐδης Τρύφων στη Θεσσαλονίκη

 
 
Νευροχειρουργός Θωμαΐδης Τρύφων
 
 
 

Όγκοι εγκεφάλου

 
Οι όγκοι του εγκεφάλου διακρίνονται σε καλοήθεις με κυρίους εκπροσώπους τα μηνιγγιώματα, κακοήθεις (πρωτοπαθείς όπως π.χ τα γλοιοβλαστώματα) και δευτεροπαθείς όπως οι εγκεφαλικές μεταστάσεις.

Η ραγδαία πρόοδος των τεχνολογικών μέσων , η ευρεία χρήση ηλεκτρονικών μικροσκοπίων και ενδοσκοπίων , οι συνεχώς εξελισσόμενες διαγνωστικές μέθοδοι καθώς και η δυνατότητα νευροπλοήγησης (navigation) και λειτουργικής χαρτογράφησης (brain maping) του εγκεφάλου δίνουν τη δυνατότητα μέγιστης εξαίρεσης των ογκόμορφων εξεργασιών με την ταυτόχρονη διατήρηση της λειτουργίας του εγκεφαλικού ιστού.

Σε περιπτώσεις ανεγχείρητων όγκων ή όγκων που δεν γίνεται να αφαιρεθούν εντελώς η συμπληρωματική θεραπεία με ακτινοχειρουργική (Cyberknife) αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα.

Επικοινωνήστε με τον νευροχειρουργό Θωμαΐδη Τρύφων και κλείστε ένα ραντεβού στο ιατρείο του στη Θεσσαλονίκη.